มงคลธรรม
ยินดีต้อนรับ
เข้าใช้งาน / สมัครสมาชิก

ภาษาอังกฤษ


  • 42:23 เป็นที่นิยม Introduction to Dhammakaya Meditation

    Introduction to Dhammakaya Meditation

    โดย Administrator ถูกเพิ่มเช้ามาเมื่อ 1,897 เรียกดู / 0 ชอบ

    Delivered to the International Seminar on Teaching and Practice of Meditation in South East Asia at Samadhi Vihara and Bodhi Park, Selangor Malaysia, by Venerable Phrathepyanmongkol, abbot of Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram, Rajchaburi province, Thailan

    เด่น