มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 44:15 ใหม่ สิ่งที่ได้ด้วยยาก

  สิ่งที่ได้ด้วยยาก

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.๙ เจ้าอาวาส วัดป่าวิสุทธิคุณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 • 1:36:38 ใหม่ บำเพ็ญบารมี

  บำเพ็ญบารมี

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.๙ เจ้าอาวาส วัดป่าวิสุทธิคุณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 • 18:34 ใหม่ อาสาฬหบูชา

  อาสาฬหบูชา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 47:52 ใหม่ ไตรสิกขา

  ไตรสิกขา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 50:42 ใหม่ วัตถุประสงค์การเรียน

  วัตถุประสงค์การเรียน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 1:44:53 ใหม่ การวางนโยบายและแผนงาน

  การวางนโยบายและแผนงาน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 59:11 ใหม่ ชีวิตที่เจริญ ต้องมีเหตุปัจจัย

  ชีวิตที่เจริญ ต้องมีเหตุปัจจัย

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:33:38 ใหม่ พระพุทธศาสนา เป็นวิทยาศาสตร์แท้

  พระพุทธศาสนา เป็นวิทยาศาสตร์แท้

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยายแด่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 53:50 ใหม่ สนทนาธรรม เรื่อง กฏแห่งกรรม

  สนทนาธรรม เรื่อง กฏแห่งกรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม โดย พระราชญาณวิสิฐ และพระครูอาทรปริยัติสุธี www.mongkoldhamma.org

 • 37:35 ใหม่ คุณธรรมสำหรับพระผู้สอนศีลธรรม

  คุณธรรมสำหรับพระผู้สอนศีลธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 59:19 ใหม่ อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 49:32 ใหม่ คุณค่าของพระธรรม

  คุณค่าของพระธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 44:07 ใหม่ เกาะชายผ้าเหลืองลูก

  เกาะชายผ้าเหลืองลูก

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:10:58 ใหม่ หลักแห่งความดีและเหตุแห่งความเสื่อม

  หลักแห่งความดีและเหตุแห่งความเสื่อม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 48:12 ใหม่ ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม

  ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:10:52 ใหม่ ภูมิคุ้มกันของชีวิต

  ภูมิคุ้มกันของชีวิต

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 2 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

RSS