มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 50:19 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 ปัญหาของตนเองและสังคมเกิดแต่กิเลส

  ปัญหาของตนเองและสังคมเกิดแต่กิเลส

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:01 หน้าที่ในวัยเรียน

  หน้าที่ในวัยเรียน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:34:47 วัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา

  วัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฐธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เนื่องในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 64 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:01 วิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  วิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 35 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:16:05 คุณค่าการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

  คุณค่าการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่น 65 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 54:43 สติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 1

  สติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 1

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 49:08 หลักสมถวิปัสสนา

  หลักสมถวิปัสสนา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 57:09 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 35 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 1:27:59 อารักขกัมมัฏฐาน

  อารักขกัมมัฏฐาน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชวชิราภรณ์ วัดเชตุพน แด่ผู้ปฏิบัติธรรม ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 62 ระหว่าง 1-14 ธันวาคม 2554 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ท่านสามารถชมวีดีโอธรรมะเพิ่มเติมได้ที่ www.mongkoldhamma.org

 • 1:40:03 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 12/14

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 12/14

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ตอนที่ 12 โดย พระเทพญาณมงคล ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทั่วประเทศ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 55:14 เจริญภาวนา

  เจริญภาวนา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนและนำเจริญภาวนา โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 35:20 ปัจฉิมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบ

  ปัจฉิมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  โอวาทปิดการอบรม โดย พระเทพญาณมงคล แด่พระภิกษุสามเณร ภาค ๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบสนาม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:24:08 ธรรมปฏิบัติทางสายกลาง

  ธรรมปฏิบัติทางสายกลาง

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร เนื่องในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 63 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 • 35:51 ปฏิบัติอย่างนี้ตรงสติปัฏฐานสี่ 2/2

  ปฏิบัติอย่างนี้ตรงสติปัฏฐานสี่ 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 14:48 ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (1/4)

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (1/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (1/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

RSS