มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 47:52 ยอดนิยม ไตรสิกขา

  ไตรสิกขา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 144 เข้าชม / 0 ชอบ

  ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 44:37 ยอดนิยม การปฏิบัติธรรมคือพรอันพระเสริฐ

  การปฏิบัติธรรมคือพรอันพระเสริฐ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 124 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 44:07 ยอดนิยม เกาะชายผ้าเหลืองลูก

  เกาะชายผ้าเหลืองลูก

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 119 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 47:38 ยอดนิยม หนีอบายมุขในวัยเรียน

  หนีอบายมุขในวัยเรียน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 111 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 52:54 ยอดนิยม แนวทางการพัฒนาวัด 2/2

  แนวทางการพัฒนาวัด 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 106 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 59:28 ยอดนิยม แนวทางการพัฒนาวัด 1/2

  แนวทางการพัฒนาวัด 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 103 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 57:47 สิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น

  สิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 94 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 48:12 ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม

  ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 92 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:10:58 หลักแห่งความดีและเหตุแห่งความเสื่อม

  หลักแห่งความดีและเหตุแห่งความเสื่อม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 86 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 54:38 ทานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ตอนที่ 1 (1/3)

  ทานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ตอนที่ 1 (1/3)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 85 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ พระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ www.mongkoldhamma.org

 • 49:32 คุณค่าของพระธรรม

  คุณค่าของพระธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 85 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 59:19 อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 84 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:36:38 บำเพ็ญบารมี

  บำเพ็ญบารมี

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 81 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.๙ เจ้าอาวาส วัดป่าวิสุทธิคุณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 • 55:45 ทานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ตอนที่ 3 (3/3)

  ทานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ตอนที่ 3 (3/3)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 79 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ พระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ www.mongkoldhamma.org

 • 1:10:52 ภูมิคุ้มกันของชีวิต

  ภูมิคุ้มกันของชีวิต

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 79 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 53:50 สนทนาธรรม เรื่อง กฏแห่งกรรม

  สนทนาธรรม เรื่อง กฏแห่งกรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 78 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม โดย พระราชญาณวิสิฐ และพระครูอาทรปริยัติสุธี www.mongkoldhamma.org

RSS