มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 47:38 ใหม่ หนีอบายมุขในวัยเรียน

  หนีอบายมุขในวัยเรียน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 44:37 ใหม่ การปฏิบัติธรรมคือพรอันพระเสริฐ

  การปฏิบัติธรรมคือพรอันพระเสริฐ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 52:54 ใหม่ แนวทางการพัฒนาวัด 2/2

  แนวทางการพัฒนาวัด 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 59:28 ใหม่ แนวทางการพัฒนาวัด 1/2

  แนวทางการพัฒนาวัด 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:22:28 ใหม่ โพชฌงค์

  โพชฌงค์

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระมหามนตรี ขันติสาโร www.mongkoldhamma.org

 • 1:30:00 ใหม่ อริยทรัพย์ 7 ประการ

  อริยทรัพย์ 7 ประการ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระมหาสุวิทย์ วิเชสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปฐมเจดีย์ www.mongkoldhamma.org

 • 59:48 ใหม่ พอดีตามฐานะ

  พอดีตามฐานะ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยายธรรมแด่พระภิกษุสามเณรผู้อยู่จำพรรษา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 38:55 ใหม่ ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมไม่ยากจน

  ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมไม่ยากจน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 46:46 ใหม่ การบูชาเป็นมงคลสูงสุด

  การบูชาเป็นมงคลสูงสุด

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 35:18 ใหม่ ธรรมานุธรรมสงคราม

  ธรรมานุธรรมสงคราม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 34:36 ใหม่ เวรระงับด้วยการไม่จองเวร

  เวรระงับด้วยการไม่จองเวร

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 29:01 ใหม่ ธรรมที่มีสาระ และธรรมที่ไม่มีสาระ

  ธรรมที่มีสาระ และธรรมที่ไม่มีสาระ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 37:03 ใหม่ ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

  ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 26:27 ใหม่ สาราสารธรรมกถา

  สาราสารธรรมกถา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 54:17 ใหม่ สนทนาธรรม เรื่อง สติปัฏฐาน 4

  สนทนาธรรม เรื่อง สติปัฏฐาน 4

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 54:13 ใหม่ ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 2/2

  ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

RSS