มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 49:31 ภาวะผู้นำ 1/3

  ภาวะผู้นำ 1/3

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พระมหาศักฎา สุมโน เจ้าอาวาส วัดป่าวิสุทธิคุณ และ พระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ www.mongkoldhamma.org

 • 56:01 ฝากลูกหลานช่วยดูแล

  ฝากลูกหลานช่วยดูแล

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 41 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 45:25 สลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง

  สลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 หลักการครองตน ครองคน และครองงาน

  หลักการครองตน ครองคน และครองงาน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 42 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 กตัญญูกตเวที

  กตัญญูกตเวที

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 47 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:50:04 ฆราวาสธรรม

  ฆราวาสธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 40 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ เนื่องในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 64 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:01 ขึ้นปีใหม่ทำดีแล้วรึยัง

  ขึ้นปีใหม่ทำดีแล้วรึยัง

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:01 เจริญภาวนาสมาธิและปัญญา

  เจริญภาวนาสมาธิและปัญญา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 41 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 59:46 ปริยัติและปฏิบัติต้องคู่กัน

  ปริยัติและปฏิบัติต้องคู่กัน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 37 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 59:34 ตัณหา 3

  ตัณหา 3

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 55:00 การบำเพ็ญบารมี

  การบำเพ็ญบารมี

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 38 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.๙ เจ้าอาวาส วัดป่าวิสุทธิคุณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 • 1:17:54 เหตุปัจจัยของการเกิด

  เหตุปัจจัยของการเกิด

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 42 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล แด่ คณะผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ท่านสามารถเยียมชมวีดีโอธรรมะเพิ่มเติมได้ที่ www.mongkoldhamma.org

 • 1:40:03 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 11/14

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 11/14

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 43 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ตอนที่ 11 โดย พระเทพญาณมงคล ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทั่วประเทศ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 09:46 มารู้จักวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

  มารู้จักวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 41 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 47:15 ปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

  ปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 38 เข้าชม / 0 ชอบ

  โอวาทเปิดการอบรม โดย พระเทพญาณมงคล แด่พระภิกษุสามเณร ภาค ๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบสนาม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 อานิสงส์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

  อานิสงส์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 42 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และพระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ www.mongkoldhamma.org

RSS