มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 54:50 ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควร

  ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควร

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 41:25 ธรรมะสำหรับเยาวชน

  ธรรมะสำหรับเยาวชน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 37 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:13:37 คุณของพระรัตนตรัย

  คุณของพระรัตนตรัย

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 48 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรรมบรรยาย โดย พระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 63 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:01 เฝ้าดูจิตใจตัวเอง

  เฝ้าดูจิตใจตัวเอง

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 13:46 การเผยแผ่ธรรม (2/4)

  การเผยแผ่ธรรม (2/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 38 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเผยแผ่ธรรม (2/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 58:53 ทศพิธราชธรรม 1/2

  ทศพิธราชธรรม 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 53:33 การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 1/2

  การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 59:28 แนวทางการพัฒนาวัด 1/2

  แนวทางการพัฒนาวัด 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 80 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 47:52 ไตรสิกขา

  ไตรสิกขา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 56 เข้าชม / 0 ชอบ

  ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

RSS