มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 56:01 โอวาทเปิดอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 71

  โอวาทเปิดอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 71

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 41 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 57:41 โอวาทเปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์

  โอวาทเปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

  โอวาทเปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ระหว่าง 15-28 ธันวาคม 2555 โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:01 โอวาทแก่นวกะภิกษุ 1/2

  โอวาทแก่นวกะภิกษุ 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 37 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย แด่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาปี 2555 โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 โอวาทแก่นวกะภิกษุ 2/2

  โอวาทแก่นวกะภิกษุ 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 37 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย แด่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาปี 2555 โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 33:36 ใจสงบเข้าถึงธรรม

  ใจสงบเข้าถึงธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระมหาพิสิฐเอก เสฏฐธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 23:56 ไตรสิกขา

  ไตรสิกขา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 48 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 47:52 ยอดนิยม ไตรสิกขา

  ไตรสิกขา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 127 เข้าชม / 0 ชอบ

  ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 56:01 ไตรสิกขา - ศีล สมาธิ ปัญญา

  ไตรสิกขา - ศีล สมาธิ ปัญญา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 42 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 55:45 ไหว้พระจำเป็นต้องจุดธูปเทียนหรือไม่

  ไหว้พระจำเป็นต้องจุดธูปเทียนหรือไม่

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 38 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ พระครูอาทรปริยัติสุธี รองเจ้าอาวาสฯ www.mongkoldhamma.org

RSS