มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 57:48 ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 1/2

  ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 40 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 05:18 Wat Luang Phor Sodh

  Wat Luang Phor Sodh

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 53:30 การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 2/2

  การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 53:33 การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 1/2

  การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 52:22 5405291 พิจารณาเห็นจิตในจิต ธรรมในธรรมถึงโพชฌงค์ ๗

  5405291 พิจารณาเห็นจิตในจิต ธรรมในธรรมถึงโพชฌงค์ ๗

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 40 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 47:37 แรงบันดาลใจ

  แรงบันดาลใจ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  www.mongkoldhamma.org

 • 53:46 อย่างไรเรียกว่าสติปัฏฐาน 4

  อย่างไรเรียกว่าสติปัฏฐาน 4

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 38 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 56:39 กฎแห่งกรรม

  กฎแห่งกรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 40 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 41:53 สัมโมทนียกถา คณะผ้าป่าจากตราด

  สัมโมทนียกถา คณะผ้าป่าจากตราด

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 46 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 39:04 หลักการเจริญภาวนา

  หลักการเจริญภาวนา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 56 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:37:23 ตายแล้วไปไหน

  ตายแล้วไปไหน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 44 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 48:54 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 50 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยายธรรม โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 38:47 หลักธรรมธรรมปฏิบัติ

  หลักธรรมธรรมปฏิบัติ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 37 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยายธรรม โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 50:06 เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 5

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 5

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 44 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 25:27 เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 4

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 4

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 41 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 58:59 เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 3.

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 3.

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 38 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

RSS