มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 57:48 ใหม่ ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 1/2

  ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 05:18 ใหม่ Wat Luang Phor Sodh

  Wat Luang Phor Sodh

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 53:30 ใหม่ การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 2/2

  การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 53:33 ใหม่ การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 1/2

  การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 52:22 ใหม่ 5405291 พิจารณาเห็นจิตในจิต ธรรมในธรรมถึงโพชฌงค์ ๗

  5405291 พิจารณาเห็นจิตในจิต ธรรมในธรรมถึงโพชฌงค์ ๗

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 47:37 ใหม่ แรงบันดาลใจ

  แรงบันดาลใจ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  www.mongkoldhamma.org

 • 53:46 ใหม่ อย่างไรเรียกว่าสติปัฏฐาน 4

  อย่างไรเรียกว่าสติปัฏฐาน 4

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 56:39 ใหม่ กฎแห่งกรรม

  กฎแห่งกรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 41:53 ใหม่ สัมโมทนียกถา คณะผ้าป่าจากตราด

  สัมโมทนียกถา คณะผ้าป่าจากตราด

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 39:04 ใหม่ หลักการเจริญภาวนา

  หลักการเจริญภาวนา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:37:23 ใหม่ ตายแล้วไปไหน

  ตายแล้วไปไหน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 48:54 ใหม่ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 4 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยายธรรม โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 38:47 ใหม่ หลักธรรมธรรมปฏิบัติ

  หลักธรรมธรรมปฏิบัติ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยายธรรม โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 50:06 ใหม่ เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 5

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 5

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 25:27 ใหม่ เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 4

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 4

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 58:59 ใหม่ เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 3.

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 3.

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 3 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

RSS