มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 47:22 เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 2

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 35 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 58:09 เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 1

  เจริญภาวนา ตามแนวสติปัฏฐานสี่ # 1

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  สอนเจริญภาวนา โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 57:29 ทศพิธราชธรรม 2/2

  ทศพิธราชธรรม 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 58:53 ทศพิธราชธรรม 1/2

  ทศพิธราชธรรม 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 53:57 พระธรรมนำชีวิต

  พระธรรมนำชีวิต

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  www.mongkoldhamma.org มงคลธรรม เป็นเว็ปไซด์เพื่อเผยแผ่ธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 โดย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 58:53 ปาฐกถาธรรม ในโอกาสเปิดสำนักงาน กกต.

  ปาฐกถาธรรม ในโอกาสเปิดสำนักงาน กกต.

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 37 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:13:59 วัฒนธรรมในการปกครอง

  วัฒนธรรมในการปกครอง

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 29 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยายในโครงการอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่สุจริต และเที่ยงธรรม

 • 27:58 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  ปาฐกถาธรรมที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554

 • 56:13 เปิดโลกเจริญภาวนา

  เปิดโลกเจริญภาวนา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 58:21 ความเป็นธรรมดาของมนุษย์

  ความเป็นธรรมดาของมนุษย์

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 1:02:57 ปฏิบัติธรรมนำให้เจริญบุญบารมี

  ปฏิบัติธรรมนำให้เจริญบุญบารมี

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 28 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 18:35 อาสาฬหบูชา

  อาสาฬหบูชา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 47:00 ร่วมแรงร่วมใจกัน

  ร่วมแรงร่วมใจกัน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยพระราชญาณวิสิฐ บรรยายแก่ คณะผู้บริหารและพนักงาน S & P

 • 13:50 ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (4/4)

  ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (4/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยายและธรรมปฏิบัติ อริยสัจ 4 (4/4) - รายการเปิดโลกเมืองไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2550 โดยพระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

 • 10:13 ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (3/4)

  ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (3/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยายและธรรมปฏิบัติ อริยสัจ 4 (3/4) - รายการเปิดโลกเมืองไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2550 โดยพระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

 • 13:00 ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (2/4)

  ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (2/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยายและธรรมปฏิบัติ อริยสัจ 4 (2/4) - รายการเปิดโลกเมืองไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2550 โดยพระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

RSS