มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 14:56 ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (1/4)

  ธรรมบรรยาย อริยสัจ 4 (1/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยายและธรรมปฏิบัติ อริยสัจ 4 (1/4) - รายการเปิดโลกเมืองไทย โดยพระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

 • 11:08 การเผยแผ่ธรรม (4/4)

  การเผยแผ่ธรรม (4/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเผยแผ่ธรรม (4/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 11:44 การเผยแผ่ธรรม (3/4)

  การเผยแผ่ธรรม (3/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเผยแผ่ธรรม (3/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 13:46 การเผยแผ่ธรรม (2/4)

  การเผยแผ่ธรรม (2/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเผยแผ่ธรรม (2/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 14:31 การเผยแผ่ธรรม (1/4)

  การเผยแผ่ธรรม (1/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 31 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเผยแผ่ธรรม (1/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 14:39 ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (4/4)

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (4/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (4/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 14:43 ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (3/4)

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (3/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 29 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (3/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 14:57 ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (2/4)

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (2/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 35 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (2/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 14:48 ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (1/4)

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (1/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา (1/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 13:46 จะอยู่ที่ไหน กรรมก็ตามเจอ ตอนที่ 3

  จะอยู่ที่ไหน กรรมก็ตามเจอ ตอนที่ 3

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  www.mongkoldhamma.org

 • 14:01 จะอยู่ที่ไหน กรรมก็ตามเจอ ตอนที่ 2

  จะอยู่ที่ไหน กรรมก็ตามเจอ ตอนที่ 2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 29 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 14:01 จะอยู่ที่ไหน กรรมก็ตามเจอ ตอนที่ 1

  จะอยู่ที่ไหน กรรมก็ตามเจอ ตอนที่ 1

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 หลักธรรมาภิบาล

  หลักธรรมาภิบาล

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 วิธีเจริญภาวนาเบื้องต้น

  วิธีเจริญภาวนาเบื้องต้น

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนธนาธรรม ระหว่างพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และพระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่ออะไร 2/2

  ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่ออะไร 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 34 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเินินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:00 ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่ออะไร 1/2

  ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่ออะไร 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเินินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

RSS