มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ช่องมงคลธรรมะ


 • 27:01 มาวัดเพื่ออะไร

  มาวัดเพื่ออะไร

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฐธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:12:38 โอวาทเปิดอบรมพระกัมมัฏฐาน

  โอวาทเปิดอบรมพระกัมมัฏฐาน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 18 เข้าชม / 0 ชอบ

  โอวาท โดย พระธรรมปริยัติเวที แด่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสก เนื่องในพิธีเปิดอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 62 ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม 2554 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 • 1:40:04 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2/14

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2/14

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 25 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ตอนที่ 2 โดย พระเทพญาณมงคล ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทั่วประเทศ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 53:13 ธรรมะในสถานการณ์ปัจจุบัน 2/3

  ธรรมะในสถานการณ์ปัจจุบัน 2/3

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรมะ ระหว่าง พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และพระมหาพิสิฏเอก เสฏฐธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวสฯ และอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 1:00:00 แนวทางการดำเนินงานของศปท 1/2

  แนวทางการดำเนินงานของศปท 1/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล ประธาน ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งประเทศไทย (ศปท) www.mongkoldhamma.org

 • 51:43 การบริหารจิต

  การบริหารจิต

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 35:56 ถือธุดงค์เพื่อกำจัดกิเลส

  ถือธุดงค์เพื่อกำจัดกิเลส

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 19 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระมหาพิสิฐเอก เสฏฺฐธมฺโม ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 1:00:01 เจริญกัมมัฏฐานให้ถูกวิธี

  เจริญกัมมัฏฐานให้ถูกวิธี

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 24 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และ พระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ www.mongkoldhamma.org

 • 11:44 การเผยแผ่ธรรม (3/4)

  การเผยแผ่ธรรม (3/4)

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 23 เข้าชม / 0 ชอบ

  การเผยแผ่ธรรม (3/4) โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 57:29 ทศพิธราชธรรม 2/2

  ทศพิธราชธรรม 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 20 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 53:30 การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 2/2

  การทำงานบนพื้นฐานแห่งธรรม 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 24 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 52:54 แนวทางการพัฒนาวัด 2/2

  แนวทางการพัฒนาวัด 2/2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 68 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 18:34 อาสาฬหบูชา

  อาสาฬหบูชา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 39 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 57:23 อาการตรัสรู้

  อาการตรัสรู้

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 20 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และพระมหาชินภัทร์ ฉินฺนลโย www.mongkoldhamma.org

 • 59:34 สัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตอนที่ 10

  สัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตอนที่ 10

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 39:29 บุญใหญ่กุศลใหญ่

  บุญใหญ่กุศลใหญ่

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 20 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

RSS