มงคลธรรม
ยินดีต้อนรับ
เข้าใช้งาน / สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับเรา

 

วัตถุประสงค์

เว็ปไซด์ "มงคลธรรม" ถูกสร้างขึ้นโดยคณะศิษย์ของพระเดชพระคุณพระราชญาณวิสิฐ, เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย, โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

 • เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานอันมีอานิสงส์สูงและกว้างขวาง นับประมาณมิได้
 • เพื่อเป็นแสงสว่างและที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนทั่วไปผู้สนใจและศึกษาสัมมาปฏิบัติ
 • เพื่อเผยแผ่ธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ ถึงธรรมกาย ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สั่งสอนและถ่ายทอดไว้

คณะผู้จัดทำ

 • พระมหาสมชาติ สุชาโต หัวหน้าฝ่ายบันทึก ควมคุม ตัดต่อเสียง
 • พระมหาชิวิชญ์ จารุธมฺโม หัวหน้าฝ่ายผลิตซีดี
 • คุณณัฐภัคนันท์ สกุลวรรัตน์ และ
 • คณะเจ้าหน้าที่โสตทัศน์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 • นายภัคกร เมืองนิล

ผู้อุปถัมภ์

เว็ปไซด์มงคลธรรม สำเร็จลงด้วยดี โดยผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ดังต่อไปนี้

 • บริษัทไทยคูณการเหล็ก จำกัด โดย คุณพรรณี พิภพอนันต์ชัย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการออกแบบเว็ปไซด์ ซอพ์แวร์ และค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 2500 บาท ตลอดไป
 • คุณประวัติ คุณสุดใจ และ คุณวิทวัส ปิวาวัฒนพานิช เป็นผู้บริจาคเซิฟเวอร์ เป็นจำนวนเงิน 70000 บาท
 • คุณฐิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ บริจาค 3000 บาท

ขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วย และขอบุญกุศลนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่าน มีปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทั้งปวง ตลอดกาลนาน เทอญ