มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดฯ
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลการค้นหา: "admin"


 • 59:11 ยอดนิยม ชีวิตที่เจริญ ต้องมีเหตุปัจจัย

  ชีวิตที่เจริญ ต้องมีเหตุปัจจัย

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 158 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 30:41 ยอดนิยม การรักษาศีล+เจริญภาวนามีคุณค่ามาก

  การรักษาศีล+เจริญภาวนามีคุณค่ามาก

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 131 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 54:45 ยอดนิยม คุณค่าของพระธรรม

  คุณค่าของพระธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 107 เข้าชม / 0 ชอบ

  พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิปัสสนา สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย Dhammakaya Dhammakaya.biz dhamma WatLuangPhorSodh dhammakaya dhamma dhammakaya.biz

 • 44:18 ยอดนิยม จงเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  จงเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 144 เข้าชม / 0 ชอบ

  believe in enlightenment of lord buddhaจงเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 • 1:03:26 ยอดนิยม ปฏิบัติให้ถึงประโยชน์สุขในอนาคต

  ปฏิบัติให้ถึงประโยชน์สุขในอนาคต

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 116 เข้าชม / 0 ชอบ

  ข้อปฏิบัติให้ถึงประโยชน์สุขในอนาคต

 • 50:33 ยอดนิยม ข้อให้ถึงประโยชน์สุขในปัจจุบัน

  ข้อให้ถึงประโยชน์สุขในปัจจุบัน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 109 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 1:10:52 ยอดนิยม ภูมิคุ้มกันชีวิต

  ภูมิคุ้มกันชีวิต

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 120 เข้าชม / 0 ชอบ

  พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิปัสสนา สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย Dhammakaya Dhammakaya.biz dhamma WatLuangPhorSodh dhammakaya dhamma dhammakaya.biz

 • 1:33:38 ยอดนิยม พระสัทธรรมเป็นวิทยาศาสตร์แท้

  พระสัทธรรมเป็นวิทยาศาสตร์แท้

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 141 เข้าชม / 0 ชอบ

  the buddha teaching as pure science พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์แท้

 • 45:43 ความมั่นคงของชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

  ความมั่นคงของชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 96 เข้าชม / 0 ชอบ

  security of the three ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 • 1:10:58 ยอดนิยม หลักแห่งความดีและเหตุความเสื่อม

  หลักแห่งความดีและเหตุความเสื่อม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 112 เข้าชม / 0 ชอบ

  principle of good causes of destruction หลักแห่งความดีและเหตุแห่งความเสื่อม

 • 1:35:24 ยอดนิยม การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

  การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 113 เข้าชม / 0 ชอบ

  developing knowledge and virtuesการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

 • 47:37 ยอดนิยม หนีอบายมุขในวัยเรียน

  หนีอบายมุขในวัยเรียน

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 125 เข้าชม / 0 ชอบ

  พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิปัสสนา สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย Dhammakaya Dhammakaya.biz dhamma WatLuangPhorSodh dhammakaya dhamma dhammakaya.biz

 • 28:06 ติลักขณาทิคาถา

  ติลักขณาทิคาถา

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 97 เข้าชม / 0 ชอบ

  พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิปัสสนา สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย Dhammakaya Dhammakaya.biz dhamma WatLuangPhorSodh dhammakaya dhamma dhammakaya.biz

 • 29:00 ธรรมที่มีสาระ และธรรมที่ไม่มีสาระ

  ธรรมที่มีสาระ และธรรมที่ไม่มีสาระ

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 94 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 37:04 ยอดนิยม ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

  ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 132 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 46:46 ยอดนิยม บูชาผู้ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด

  บูชาผู้ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุด

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 119 เข้าชม / 0 ชอบ

  พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิปัสสนา สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย Dhammakaya Dhammakaya.biz dhamma WatLuangPhorSodh dhammakaya dhamma dhammakaya.biz

RSS