มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอยอดนิยม


 • 2 11:21 610408-1 ถูกทางสายกลาง

  610408-1 ถูกทางสายกลาง

  โดย Admin 36 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ที่ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น ๓ เริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ๐ กล้องLUMIX—GF2 ๐

 • 4 13:37 610326-3.3 พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆในพระนิพพานเป็น

  610326-3.3 พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆในพระนิพพานเป็น

  โดย Admin 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลังทำวัตรเย็น ที่วิหารพุทธภาวนา

 • 5 33:14 610327-3 กระบวนการที่เป็นไปของจิตตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม

  610327-3 กระบวนการที่เป็นไปของจิตตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรม

  โดย Admin 28 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลวงป๋าท่านได้พูดตามหลักวิชชา ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้ศึกษาปฏิบัติเข้าถึง รู้ เห็น และเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า

 • 6 01:45 610218 ตกลงหลวงป๋าต้องออกเท่าไร

  610218 ตกลงหลวงป๋าต้องออกเท่าไร

  โดย Admin 27 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 7 49:57 มงคลธรรม 18-2-2017

  มงคลธรรม 18-2-2017

  โดย Admin 27 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 8 34:31 610501 ประวัติการอบรมพระกัมมัฏฐานของวัดหลวงพ่อสดฯ ตอน ๑

  610501 ประวัติการอบรมพระกัมมัฏฐานของวัดหลวงพ่อสดฯ ตอน ๑

  โดย Admin 26 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดย พระมหา พิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 • 9 25:51 610413-1.1 บุญที่เราอุทิศแล้วจะไม่มีบกพร่อง

  610413-1.1 บุญที่เราอุทิศแล้วจะไม่มีบกพร่อง

  โดย Admin 25 เข้าชม / 0 ชอบ

  โอวาทวันสงกรานต์ ๐ กล้องLUMIX—GF2 ๐

 • 10 47:54 มงคลธรรม 4-2-2017

  มงคลธรรม 4-2-2017

  โดย Admin 24 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 11 07:45 610316-2 ทำไมหลวงพ่อสด จึงให้หยุดในหยุด กลางของหยุดกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม

  610316-2 ทำไมหลวงพ่อสด จึงให้หยุดในหยุด กลางของหยุดกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม

  โดย Admin 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  ปล.ฟังเป็นวิทยาทาน สำหรับผู้ที่สนใจการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำ เพื่อที่จะได้เดินให้ถูกต้องตรงแนวทางของครูบาอาจารย์ พูดถึงคลิปนี้ ข้าพเจ้าคิดอยู่นานว่า จะนำมาเผยแผ่ ดีหรือไม่ดี ซึ่งเดิมทีตัดสินใจไปแล้วว่า จะไม่นำมาเผยแผ่ แม้จะตัดในส่วนที่ไม่

 • 12 47:54 มงคลธรรม 1-1-2017

  มงคลธรรม 1-1-2017

  โดย Admin 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 13 55:47 มงคลธรรม 14-1-2017

  มงคลธรรม 14-1-2017

  โดย Admin 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 14 23:11 610325-3.2 ต้นสาละที่มีสาระ

  610325-3.2 ต้นสาละที่มีสาระ

  โดย Admin 19 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลังทำวัตรเย็น ที่วิหารพุทธภาวนา

 • 15 47:55 มงคลธรรม 17-12-2016

  มงคลธรรม 17-12-2016

  โดย Admin 19 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 16 55:48 มงคลธรรม 8-1-2017

  มงคลธรรม 8-1-2017

  โดย Admin 19 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 17 51:10 มงคลธรรม 11-2-2017

  มงคลธรรม 11-2-2017

  โดย Admin 19 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 18 22:41 610330-3.2 ให้ทุกท่านโปรดทราบ ว่าวันนี้หลวงป๋ากึ่งบ่น

  610330-3.2 ให้ทุกท่านโปรดทราบ ว่าวันนี้หลวงป๋ากึ่งบ่น

  โดย Admin 18 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลังทำวัตรเย็น ที่วิหารพุทธภาวนา

 • 19 55:33 มงคลธรรม 25-12-2016

  มงคลธรรม 25-12-2016

  โดย Admin 18 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 20 55:42 มงคลธรรม 7-1-2017

  มงคลธรรม 7-1-2017

  โดย Admin 18 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 21 26:45 มงคลธรรม 12-2-2017

  มงคลธรรม 12-2-2017

  โดย Admin 18 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 22 34:30 610323-3 ความประทับใจของหลวงป๋าที่ได้มาอยู่ในสำนักวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอนที่ ๑

  610323-3 ความประทับใจของหลวงป๋าที่ได้มาอยู่ในสำนักวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอนที่ ๑

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ๐ พูดหลังทำวัตรเย็น ที่ วิหารพุทธภาวนาฯ ๐ ทางสายกลางอยู่ที่ใจ ใจอยู๋ที่ไหน ใจอยู่ตรงที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิม ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ

 • 23 55:46 มงคลธรรม 18-12-2016

  มงคลธรรม 18-12-2016

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 24 55:24 มงคลธรรม 24-12-2016

  มงคลธรรม 24-12-2016

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 25 52:55 มงคลธรรม 31-12-2016

  มงคลธรรม 31-12-2016

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 26 55:43 มงคลธรรม 15-1-2017

  มงคลธรรม 15-1-2017

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 27 55:12 มงคลธรรม 22-1-2017

  มงคลธรรม 22-1-2017

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 28 52:49 มงคลธรรม 29-1-2017

  มงคลธรรม 29-1-2017

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 29 55:20 มงคลธรรม 5-2-2017

  มงคลธรรม 5-2-2017

  โดย Admin 17 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 30 1:40:03 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 11/14

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 11/14

  โดย Admin 16 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ตอนที่ 11 โดย พระเทพญาณมงคล ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทั่วประเทศ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 31 55:47 มงคลธรรม 4-12-2016

  มงคลธรรม 4-12-2016

  โดย Admin 16 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 32 55:46 มงคลธรรม 11-12-2016

  มงคลธรรม 11-12-2016

  โดย Admin 16 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 33 51:12 มงคลธรรม 21-1-2017

  มงคลธรรม 21-1-2017

  โดย Admin 15 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 34 52:33 มงคลธรรม 28-1-2017

  มงคลธรรม 28-1-2017

  โดย Admin 15 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 35 55:45 ทานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ตอนที่ 2 (2/3)

  ทานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม ตอนที่ 2 (2/3)

  โดย Admin 14 เข้าชม / 0 ชอบ

  สนทนาธรรม ระหว่าง พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ พระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ www.mongkoldhamma.org

 • 36 47:52 ไตรสิกขา

  ไตรสิกขา

  โดย Admin 14 เข้าชม / 0 ชอบ

  ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 37 40:15 มงคลธรรม 27-11-2016

  มงคลธรรม 27-11-2016

  โดย Admin 14 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 38 55:44 มงคลธรรม 3-12-2016

  มงคลธรรม 3-12-2016

  โดย Admin 14 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 39 55:49 มงคลธรรม 10-12-2016

  มงคลธรรม 10-12-2016

  โดย Admin 14 เข้าชม / 0 ชอบ

  ติดต่อเราได้แล้วทุกช่องทาง YouTube : https://www.youtube.com/user/thaipeacetv Facebook: https://www.facebook.com/peacetv.udd/?fref=ts Twitter : https://twitter.com/peacetvnews?lang=th SMS : กด *468943300 แล้วกดโทรออก รับข่าวสารจาก Peace News

 • 40 1:00:00 สลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง 2/2

  สลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง 2/2

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 41 51:44 พรปีใหม่

  พรปีใหม่

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 42 1:40:05 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 1/14

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 1/14

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

  หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ตอนที่ 1 โดย พระเทพญาณมงคล ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทั่วประเทศ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 43 1:00:00 หลักธรรมาภิบาล

  หลักธรรมาภิบาล

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 44 58:53 ปาฐกถาธรรม ในโอกาสเปิดสำนักงาน กกต.

  ปาฐกถาธรรม ในโอกาสเปิดสำนักงาน กกต.

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

  บรรยาย โดย พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม www.mongkoldhamma.org

 • 45 26:50 610520-1 ใจต้องตั้งให้ถูกที่

  610520-1 ใจต้องตั้งให้ถูกที่

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 46 07:50 610926-3.3 ศรัทธาจะเกิด ปัญญามันต้องเกิด

  610926-3.3 ศรัทธาจะเกิด ปัญญามันต้องเกิด

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

 • 47 10:24 610330-3.1 อธิบายก่อนนั่งเจริญภาวนา

  610330-3.1 อธิบายก่อนนั่งเจริญภาวนา

  โดย Admin 13 เข้าชม / 0 ชอบ

  ที่ วิหารพุทธภาวนา

 • 48 56:01 กตัญญูกตเวที

  กตัญญูกตเวที

  โดย Admin 12 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 49 53:48 วิธีปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

  วิธีปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

  โดย Admin 12 เข้าชม / 0 ชอบ

  ธรรมบรรยาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

 • 50 54:10 เจริญภาวนาลดความเครียดจากน้ำท่วม

  เจริญภาวนาลดความเครียดจากน้ำท่วม

  โดย Admin 12 เข้าชม / 0 ชอบ

  นำเจริญภาวนา โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org

RSS