วิบากกรรมของการทำความพอใจที่ผู้อื่นทำอกุศลกรรม.

102 เข้าชม
Published
อาจารย์พระมหาศักฎา สุมโน (ป.ธ.๙ , รป.ม.) เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิคุณ หน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ได้บรรยายธรรม เรื่อง วิบากกรรมของการทำความพอใจที่ผู้อื่นทำอกุศลกรรม
หมวดหมู่
วัดหลวงพ่อสด
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้