สตรีมแบบสดของ วัดป่าวิสุทธิคุณ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

2 เข้าชม
Published
คณะสงฆ์ #วัดป่าวิสุทธิคุณ ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญภาวนา เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เป็นปฏิบัติบูชา อันเป็นการดำรงรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้เจริญอย่างมั่นคง ตราบนานเท่านาน
.
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
.
#สร้างพระในใจคน #สร้างคนรักษาธรรม
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้