มรรคผลนิพพาน พระเทพญาณมงคล ตอนที่3

125 เข้าชม
Published
พระเดชพระคุณ"หลวงพ่อ" พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ชี้ทาง มรรค-ผล-นิพพาน 3/ธ.ค/2559 ( เผยแผ่โดย สุทิน กลิ่นอยู่) ขอบุญนี้จงส่งผลให้ทุกๆท่านมีความ สุขกาย และ สุขใจ ตลอดกาลเทอญ สาธุ
หมวดหมู่
อื่นๆ
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้