พระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑๗ เรื่อง ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง

9 เข้าชม
Published
พระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) กัณฑ์ที่ ๑๗ เรื่อง ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง

แสดงเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗

เสียงอ่านโดย อาจารย์พระมหาศักฎา สุมโน (ป.ธ.๙ , รป.ม.) เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิคุณ หน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

#วัดป่าวิสุทธิคุณ #สร้างพระในใจคน #สร้างคนรักษาธรรม
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้