สตรีมแบบสดของ วัดป่าวิสุทธิคุณ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

4 เข้าชม
Published
วันธัมมัสสวนะ (วันพระ) ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

คณะสงฆ์ #วัดป่าวิสุทธิคุณ เชิญพุทธบริษัทและสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เป็นปฏิบัติบูชา อันเป็นการดำรงรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา ให้เจริญอย่างมั่นคง ตราบนานเท่านาน

#สร้างพระในใจคน #สร้างคนรักษาธรรม
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้