อิทธิบาทธรรม

31 เข้าชม
Published
ธรรมบรรยาย โดย พระมหามนตรี ขนฺติสาโร วัดปากน้ำฯ เนื่องในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 64 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org
หมวดหมู่
มงคลธรรม
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้