พรหมวิหารธรรม

15 เข้าชม
Published
ธรรมบรรยาย โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 64 ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม 2555 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี www.mongkoldhamma.org
หมวดหมู่
มงคลธรรม
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้