สัมปโยคธรรมและปหานังคธรรม.

98 เข้าชม
Published
หมวดหมู่
วัดหลวงพ่อสด
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้