ความสำคัญของสติและปัญญาต่อการศึกษาสัมมาฏิบัติ

8 เข้าชม
Published
อาจารย์พระมหาศักฎา สุมโน (ป.ธ.๙ , รป.ม.) เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิคุณ หน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บรรยายธรรม เรื่อง ความสำคัญของสติและปัญญาต่อการศึกษาสัมมาปฏิบัติ


#วัดป่าวิสุทธิคุณ #สร้างพระในใจคน #สร้างคนรักษาธรรม
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้